حرف های دلم

بوی کمپوت سیب میدهد دهانت

هنوز از چشمانت

اشک مرا در می آوری

وبا پایت

زار زار می دوی

با تو راه آمده ام

کنار آمده ام

وبه هر سازت رقصیده ام

رقصیده ای؟

/ 3 نظر / 5 بازدید
هیرودیا

سلام قشنگ بود!اما نه خيلی!نمی شه هم گفت که کار بدی بوده! هنوز از چشمانت اشک مرا در می آوری! يعنی اشک تو اشک اوست؟يا اينکه با چشمان اون تو اشک می ريزی؟ با پايت زار زار ميدوی! زار زار وی دوی کنایه از چیه؟ آخرش اینجوری قشنگ تر نبود: من به هر سازت رقصیده ام تو نیز رقصیدی؟ یا من به هر سازت رقصیدم! رقصیدیم؟ یا تو هم رقصیده ای؟ ------------------------------- موفق باشی!نمی دونم چرا از خوندن این قطعه توی وبلاگت خوشحال شدم!شاد باشی!