آزادی دکتر

سلام

دیروز برای گزارش از مراسم  رونمایی کتابشناسی توصیفی موسیقی ایران به - کافه تیتر رفته بودم.کار تصویر برداری که تموم شد بود سرگرم صحبت بودیم که  علی رضا (شیرازی)  که برای دیدن  تئاتر پینوکیو به تئاتر شهر رفته بود رو دیدم. علی رضا اولین کسی بود که به من گفت که دکتر مهدی  آزاد شده. البته همون موقه به آرین زنگ زدم و....

دکتر مهدی                                                  علی رضا

به هردو شون افتخار میکنم

           

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
محمد بابايی