مجلس ختم

نمی دونم چرا تو مجلس ختم خندم میگیره 

جلو دوربین نمی تونم آروم باشم و شکلک از خودم در میارم 

نمیدونم ابله

/ 0 نظر / 25 بازدید